Geplaatst op Geef een reactie

De grootste trends in recruitment en de arbeidsmarkt voor 2023

Ondanks de onzekere arbeidsmarkt zijn een paar belangrijke recruitmenttrends zichtbaar en blijvend. Want er zijn er nog nooit zoveel vacatures te vervullen als nu.

Nieuwe banen ontstaan als gevolg van veranderende vraagpatronen en het gebruik van nieuwe technologieën in sectoren zoals de groene economie, de zorgeconomie en de onderwijssector, evenals nieuwe rollen in data en AI in alle bedrijfstakken en sectoren.

Meer dan voorheen zullen dat onvervulbare vacatures zijn want het arbeidspotentieel is uitgeput door demografische veranderingen (bron: TNO, CBS). De grote vraag naar technische vakmensen, ict, zorgpersoneel, onderwijs, fietsenmakers en andere ambachten neemt alleen maar toe. Maar ook andere sectoren gaan last krijgen van de uitstroom de komende 8 jaar van 1,9 miljoen werkenden terwijl daar 1,6 miljoen nieuwe werknemers tegenover staan.

Grote trends op de arbeidsmarkt

Een beknopt overzicht van recente ontwikkelingen en jarenlange trends die ook komend jaar, en de jaren hierna, impact hebben op recruitment:

 1. Potentiële beroepsbevolking stijgt nauwelijks, ondanks hogere migratie
 2. Vergrijzing; 10% van de beroepsbevolking stopt de komende 7 jaar
 3. Meer ZZP-ers, die flexibiliteit zoeken
 4. Meer mensen willen minder uren werken
 5. Ziekteverzuim blijft stijgen
 6. Arbeidsparticipatie is historisch hoog, en kan maar beetje hoger
 7. Laagterecord werkloosheid met inmiddels meer vacatures dan werkzoekenden
 8. Mismatch door veranderende arbeidsmarkt en aanbod die hier slecht op aansluit
 9. Mismatch in voorkeuren; de wensen van de werkzoekende sluiten niet aan op de wensen van de werkgever, of andersom.
 10. Afnemende trend van offshoring door toegenomen supply chain risico’s en kosten
 11. Coronacrisis die vraag en aanbod heeft verstoord (inhaalvraag) of nog steeds verstoord (productie in China)

Maar liefst 11 grote trends op demografisch en macro-economisch niveau die allen structureel bijdragen aan de arbeidsmarktkrapte. Laten we ook eens kijken naar de wervingsbehoefte in bepaalde sectoren.

Toenemende wervingsbehoefte in veel sectoren

Het is officieel. Er is geen beroepsgroep meer zonder tekorten aan personeel. Er zijn meer vacatures dan werklozen (CBS). Een hoge wervingsbehoefte is structureel in veel sectoren en dat heeft diverse oorzaken:

 1. Bouw; 1.000.000 toekomstbestendige woningen erbij in 10 jaar. Het zorgt voor een van de hoogste vacaturegraad (het aantal vacatures vergeleken met het aantal werknemers in die sector)
 2. Techniek; mede door de energietransitie maar ook steeds kleiner aanbod van praktisch geschoolden
 3. Autoschadeherstel; slimme electrische auto’s worden de norm maar er is een tekort aan goed opgeleid technisch personeel (het diploma van de schadetechnicus is hetzelfde als 10 jaar geleden)
 4. Transport; het aantal 60-plussers ligt hier hoger dan gemiddeld
 5. Haven Rotterdam; met als oorzaak de Brexit die voor een extra boost aan werkgelegenheid zorgt
 6. ICT; mismatch vraag en aanbod o.a. doordat ontwikkelingen snel gaan, nieuwe functies ontstaan of men niet op tijd omschoold
 7. Openbaar bestuur; het aantal 60-plussers ligt hier hoger dan gemiddeld
 8. Zorg- en welzijn; door vergrijzing een toename van zorgvraag en tegelijkertijd meer uitstroom dan instroom van personeel
 9. Kinderopvang; door bijna-gratis van kinderopvang in 2025 stijgt de vraag in een al schaarse arbeidsmarkt met hoog ziekteverzuim
 10. Onderwijs,
 11. Horeca en toerisme; door gebrek aan aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Afbeelding: CBS vacaturegraad naar bedrijfstak

Tekorten zijn het grootst bij onder meer elektriciens, machinemonteurs, verpleegkundigen en softwareontwikkelaars. Het mag duidelijk zijn. Arbeidsmigratie, robotisering of een flinke economische recessie gaat de mismatch tussen gestegen vraag en dalend aanbod niet oplossen. De arbeidsmarkt is en blijft structureel krap, ook in 2023.

Ruim 18% van de vacatures is onvervulbaar

Dat recruitment bepalend voor de bedrijfscontinuïteit en -groei is merken steeds meer organisaties. Een paar voorbeelden van enkele grote en bekende werkgevers dat hun vacatures niet vervuld krijgen en moeite hebben om hun dienstverlening of taak goed te blijven uitvoeren: Schiphol Group, NS, KLM, Alliander, Politie, Defensie en de Rechtspraak.

Maar hoe kan het dan dat sommige recruiters of organisaties schijnbaar zonder moeite personeel weten aan te trekken? En dat vaak ook nog eens sneller en tegen lagere kosten?

Als je met goed opgeleide recruiters werkt, ga je ontdekken hoe het beter en slimmer kan. De vakexperts en trainers van Recruiter University zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen en weten uit eigen jarenlange ervaring wat succesvol werkt. Zij delen die kennis graag en helpen je bij het professionaliseren van jouw aanpak.

Hulp nodig? Bel of mail ons gerust

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *