Onze voorwaarden bij inschrijving

In de prijs van een open inschrijving zijn begrepen: voorbereidingsopdracht, de masterclass, het lesmateriaal, de faciliteiten en de lunch (indien van toepassing). Aan de inschrijving zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Prijs

Alle bedragen zijn exclusief BTW. Je ontvangt een factuur binnen 2 werkdagen na inschrijving.

Betaling

Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Het is jouw verantwoordelijkheid als deelnemer om in het inschrijvingsformulier de juiste gegevens voor spoedige interne betaling op te nemen.

Korting

Indien een training of opleiding (deels) gefinancierd wordt middels het STAP-budget, vervallen alle (vroegboek) kortingsacties en aanbiedingen. Daarnaast ontvangt de consument ook geen gratis producten.

Tevredenheidsgarantie

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze trainingen. Daarom bieden wij de “Niet Goed Geld Terug Garantie”. Alle deelnemers van onze open inschrijving trainingen krijgen de garantie dat als ze het leerproduct niet goed vinden of deze niet aansluit bij hun leerwensen, ze hun investering terug kunnen krijgen.

Voorwaarden voor deelnemers:

 1. De Garantie geldt alleen voor (de kosten van) de training. Gemaakte kosten voor lunch, materialen, administratie, etc. vallen niet onder de garantie.
 2. De Garantie geldt niet voor e-learning, thuisstudies, boeken, evenementen, coaching en andere producten die in één keer “geconsumeerd” worden of een dagdeel duren (0-4 uur).
 3. Het product moet volledig betaald zijn voordat de aanvraag wordt ingediend.
 4. De deelnemer moet bij de trainer op de locatie aan hebben gegeven niet tevreden te zijn.
 5. De deelnemer moet minimaal 1 uur en mag maximaal 50% van de lesduur hebben deelgenomen.
 6. De deelnemer moet aan de aanbieder dezelfde dag via e-mail aangeven niet tevreden te zijn en het product niet verder te willen gebruiken.
 7. De kosten die worden vergoed zijn alleen de kosten van de training, dus exclusief kosten zoals lunch, lesmateriaal, reiskosten, etc.

Bij annulering of ziekte

Je bent te allen tijde vrij om jouw deelname door iemand anders te laten invullen, mits je dit vooraf aan ons laat weten.

Onze annuleringsvoorwaarden komen overeen met de wet: particulieren kunnen tot 14 dagen na de boeking kosteloos annuleren (echter niet meer na aanvang training of opleiding).

Boek je zakelijk, dan kan dit niet maar hanteren we de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Je kan tot 1 maand voor de (eerst geboekte) trainingsdag annuleren, je bent dan 10% administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulering tussen 1 maand en 22 dagen voor de startdatum bedragen de kosten 50% van de reguliere prijs (zonder kortingen).
 • Annuleer je binnen 22 dagen voor de (eerste) trainingsdag, dan ben je het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Je krijgt wel 50% korting op een nieuwe training.
 • Verplaatsen naar een andere datum of wanneer je op de eerste dag niet verschijnt, merken wij aan als annulering en dan ben je het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
 • De annulering dient schriftelijk of per e-mail te worden ingediend. Het tijdstip waarop wij de annulering ontvangen, is bindend.

Gezondheid van jezelf, en de andere deelnemers, staat voorop en het is altijd vervelend als je door ziekte verhinderd bent. Bij ziekte/ verhindering blijft echter het volledige bedrag verschuldigd onder andere omdat we de reeds gemaakte kosten van jouw deelname niet kunnen annuleren of doorschuiven. De verzuimde trainingsdag vervalt, er vindt geen restitutie plaats.

Bovenstaande zijn de formele voorwaarden die we hanteren maar we proberen altijd een passende oplossing te bieden, bijvoorbeeld door korting te geven op een nieuwe datum, dus neem altijd even contact met ons op.

Geen accreditatie

Recruiter University is geen universiteit… maar we houden recruiters wel bij de les. Onze trainingen zijn te vergelijken met hbo-niveau; van hoog niveau voor ontwikkeling van jouw vaktheoretische kennis en altijd praktijkgericht. Wij zijn een particuliere opleider, zonder geaccrediteerde bachelor en masteropleidingen, en geven geen wettelijk erkende diploma’s of certificaten uit.

Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan de informatie van een training (inclusief offertes en hand-outs) ter beschikking te stellen aan derden, te verveelvoudigen of daarvan kopieën te (laten) vervaardigen, tenzij en voor zover wij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming hebben verleend.

Elke deelnemer krijgt na elke open inschrijving training online toegang tot materialen van de training, waaronder een beknopte overzichtelijke handout van de presentatie. Toegang tot deze online omgeving is beperkt tot 1 maand na de trainingsdag. Bij onregelmatigheden kan de toegang eerder worden geblokkeerd.

Verbod benaderen trainer

Het is cursisten of opdrachtgevers verboden om binnen een termijn van 2 jaar na het eindigen van de laatste training cq incompany/maatwerk opleiding te benaderen en op (zelfstandige basis) werkzaamheden te laten verrichten. Voor iedere overtreding bedraagt de boete EUR 10.000,– alsmede een boete ten bedrage van EUR 500,– voor elke dag of een gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt. Betaling van de boete ontslaat de opdrachtnemer niet van de in dit artikel genoemde verplichtingen.

Verplaatsing locatie of datum

Soms moeten we de datum en/of locatie van een training veranderen. We doen er alles aan om dat te voorkomen, maar in sommige gevallen hebben we geen keus. Hoe dat precies zit, leggen we je graag uit.

Een training gaat definitief door als er vier of meer deelnemers zijn. Vrijwel altijd halen we dit aantal. Lukt dat niet dan verschuift de trainingsdatum. In dat geval informeren we je hier uiterlijk 7 dagen van tevoren over. Het is nog nooit voorgekomen maar in geval van ernstige overmacht, zoals ziekte, kan een alternatieve datum aangeboden worden. Wil je al eerder weten of de training doorgaat? Bel of mail ons dan even.

Als je vragen hebt over deze voorwaarden kun je contact met ons opnemen via de contact pagina op deze website.